Introductie

Hartelijk welkom bij De Raedtskelder! Dé locatie voor feesten, partijen, bijeenkomsten en andere gelegenheden. Voor een uitgebreid diner of buffet, een spetterend feest, lunch of vergadering is de Raedtskelder dé locatie bij uitstek. Er is voor elk gezelschap of groep, zowel zakelijk of privé een passende oplossing, het is zelfs mogelijk om in de Raedtskelder te trouwen. 

Kortom: de ultieme locatie voor elke gelegenheid in het hart van de historische binnenstad van Dordrecht. 

 

De Raedtskelder is gevestigd onder het oude stadhuis van Dordrecht en kent een rijke historie, leest u mee?

  • VERLEDEN

Op 17 juli 1383 werd de kelder, als onderdeel van de De Vlaamse Hal gebouwd. Een initiatief van Vlaamse kooplieden, daar de handel in Vlaanderen stil lag door politieke strubbelingen en Dordrecht op dat moment een sleutelpositie had binnen de internationale rivierenhandel. Tien jaar later vertrokken de Vlamen en werd de hal een beurs voor laken en vlees. De kelder heeft gedurende deze periode dienst gedaan als opslagplaats voor kalk en tras, wijn en hout. Dit veranderde toen in 1544 de handelsbeurs werd omgebouwd tot het ‘steedehuys’ van Dordrecht. Met name in de 17e eeuw was de kelder berucht als gevangeniscel: ‘Kuyle der Leeuwen’, zoals deze in de volksmond werd genoemd. Deze sporen zijn bij lange na niet meer terug te vinden in de hedendaagse kelder na vele restauraties. Vandaag de dag wordt de kelder gebruikt als locatie voor feesten, representatieve doeleinden en of andere uiteenlopende bijeenkomsten. Een locatie waar zeker de tijd niet heeft stilgestaan maar waar u nog steeds vleugen van vroegere tijden kunt proeven.

  • HEDEN

Een oude ruimte met haar eigen ambiance… “Onder de oude gewelven weerklinkt het geluid van toostende glazen. Geroezemoes, gelach en muziek verdwijnen langzaam de nacht in. De muren ademen een sfeer van nostalgie, van vroegere tijden. Een tevreden vrouwenkopje staart naar alles wat zich beneden afspeelt in de kelder. Zij kent de geschiedenis van De Raedtskelder maar al te goed. Zij zag eeuwenlang de mensen komen en gaan, maar zij bleef, geruisloos en altijd met een glimlach rond haar mond… …en daar gaat men weer, de nacht in. En de vrouw blijft achter met nog steeds die eeuwig durende glimlach rond haar mond. Zij blijft nog wel, heel even, zodat de volgende groep haar mag bekoren..” Er is geen betere locatie dan deze historische plek in Dordrecht om elkaar te ontmoeten. Onder het genot van een hapje en drankje even stil te staan bij een bijzonder moment. Een passende ruimte met een eigen ambiance daar functionaliteit zich verzoent met de historie van de kelder, geschikt voor iedereen en elke gelegenheid. Zo ook voor zakelijke aangelegenheden, bent u bij ons aan het juiste adres. Van vergaderingen tot trainingen, van presentaties tot (uiteenlopende) bedrijfsfeesten. Diverse vergader- en presentatiefaciliteiten zijn aanwezig. Op maat geslepen zal uw aangelegenheid succesvol verlopen. Laat u zich verleiden door de ambiance en maak een afspraak! Waar u ook op zoek naar bent, deze ruimte zult uw hart stelen, en de geschikte locatie zijn voor uw evenement!

DE GESCHIEDENIS

  • HET BEGIN…

Eind 14e eeuw was Dordrecht één van de grootste en belangrijkste handelssteden, en bezat het een sleutelpositie in de internationale rivierenhandel. Ter bevordering van deze economie in het gewest Holland biedt de stad aantrekkelijke privileges en faciliteiten i.c.m. aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden. Vlaamse kooplieden hebben er met name oren naar, daar de handel stil lag door politieke strubbelingen in Gent en Brugge. Op 17 juli 1383 wordt begonnen met de bouw van De Vlaamse Hal als koopmansbeurs voor de Vlamingen. Echter nog geen 10 jaar later stoppen deze activiteiten dankzij onrust in de stad. De Vlaamse Hal doet dan slechts dienst als laken- en vleeshal. De kelder, ook wel het onderhuis genoemd, wordt gebruikt als opslagplaats voor kalk en tras, wijn en hout. In de loop van de 15e eeuw raakt De Vlaamse Hal echter in verval, en richt er een brand in 1523 veel schade aan in de kelder.

  • VAN HANDELSBEURS TOT STADHUYS

Dankzij de vrede tussen Holland en Gelderland bloeit de Dordtse economie weer op en besluit de stad dat er een nieuw bestuurlijk centrum moet komen. In 1544 wordt gestart met de verbouwing van De Vlaamse Hal tot stadhuis en de afbraak van het oude stadhuis bij de Tolbrug. Zoveel mogelijk materialen van het oude stadhuis worden hergebruikt voor het nieuwe stadhuis. Door de jaren heen vinden er verbouwingen en uitbreidingen plaats.Aan het einde van de 16e eeuw groeit het inwonertal van Dordrecht snel door vluchtelingen uit het zuiden wanneer de Spanjaarden in 1585 Antwerpen veroveren. Dordrecht besluit het ‘Stadthuys’ uit te breiden, middels een huis aan de Voorstraat bij te betrekken als zijvleugel. Wezenzorg en justitie betrekken dit gedeelte van het Stadthuys. Opmerkelijk is de verandering in 1646 waarbij de bovenverdieping aan de Voorstraat gebruikt wordt als stadsgevangenis. In de kelder wordt dan een ‘diefput’ aangelegd, een zeer diep uitgegraven en in tras gelegde kerker. In de volksmond ook wel genoemd ‘Kuyle der Leeuwen’, dankzij de duisternis in deze put. Gedurende de 17e en 18e eeuw vinden er diverse uitbreidingen plaats, zoals inlijving van het Majoorshuis op de Groenmarkt voor secretarie en wordt de haven Pleinzijde versmald. In 1828 wordt besloten het stadhuis te renoveren. Er word gekozen voor het ontwerp van architect G.N. Itz. Een klassiek tempelfront met 4 Ionische zuilen en een gesloten 3-zijdig fronton. Sinds 1841 wordt het gebouw bovendien opgesierd met 2 gietijzeren leeuwen op het bordes, aan weerskanten van de monumentale trap. Het middeleeuwse uiterlijk wordt teniet gedaan in de periode 1835-1842 door het aanbrengen van een classicistische voorgevel metselen en pleisteren aan de Pleinzijde, na verwijdering van de trapgeveltjes en torentjes van de oude gevel. In 1965 wordt het huidige / nieuwe stadhuis van Dordrecht gebouwd, gesitueerd aan de Spuiboulevard onder de naam Stadskantoor.

  • RESTAURATIE

In 1980 wordt begonnen met de restauratie van het oude stadhuis, onder leiding van de restaurateur ing. W. van den Berg, met als doel in staat te stellen van een geschikte plaats voor representatieve doeleinden en vergaderingen. De kelder is op dat moment helemaal ontoegankelijk. Deze is namelijk mede door de eeuwen heen gedane ophogingen, als gevolg van stijging van het waterpeil, te laag om in te lopen. De 9,4 m. brede en 14 m. lange ruimte, bestaande uit 2 beuken met elk 3 kruisgewelven, liep oorspronkelijk van de Groenmarktzijde tot aan de eerste, in de 17e eeuw dichtgemetselde en gedempte boog over de Oude Haven en Voorstraathaven. Voor de restauratie is een gedeelte van de Voorstraathaven drooggelegd. Na het puinruimen kreeg de kelder weer zijn oorspronkelijke hoogte van 3,5 m., gemeten van bodem tot aan kruisgewelf. De oude doorgang naar de gedempte boog, het trapje naar de Groenmarktvleugel en de muren van de cel verdwenen bij de restauratie. Behalve de 2 nog authentieke sluitstenen van de booggewelven, een Christuskopje en een engelenkopje, zijn 2 nieuwe sluitstenen aangebracht met de beeldenaar van Koningin Beatrix en van de toenmalige burgermeester Van Zuuren.

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

1383 Bouw De Vlaamse Hal: koopmansbeurs voor de Vlaamse kooplied 1392 Terugtrekking van de Vlaamse kooplieden De hal wordt dan gebruikt als laken-en vleeshal; De kelder als opslagplaats voor kalk en tras, wijn en hout 1523 Brand, met name de kelder is hierdoor getroffen 1544 Start verbouwing De Vlaamse Hal tot Stadthuys 1550 Uitbreiding aan de Voorstraat 1587 Nieuwe uitbreiding aan de Voorstraat door ‘inlijving’ van woonhuis t.b.v. vesting Wezenzorg en Justitie 1646 Inrichting bovenverdiepingen aan de Voorstraat tot stadsgevangenis In de kelder komt een ‘diefput’, een diep uitgegraven in tras gelegen donkere kerker, in de volksmond genoemd: Kuyle der Leeuwen 1669 Inlijving Majoorshuis (Groenmarktzijde) voor huisvesting secretarie 1671 Uitbreiding middels versmalling haven Pleinzijde 1679 Pleinzijde wordt de hoofdgevel 1714 Start restauratiewerkzaamheden 1810 Verbouwing t.b.v een feestzaal om Napoleon te ontvangen. Helaas bleef Napoleon op zijn schip en vonden daar ook de onderhandelingen plaats. 1828 Start renovatie stadhuis 1834 Akkoord op ontwerp van architect G.N. Itz 1835 Start verbouwing tot huidige uiterlijk van het oude stadhuis 1841 Plaatsing 2 gietijzeren leeuwen op het bordes, aan weerskanten van de monumentale trap 1980 Start restauratie o.l.v. ing. W. van den Berg tot de huidige functionaliteit van het stadhuis, evenals die van de Raedtskelder 2004 april FLES&MES catering events neemt De Raedtskelder over van de Oudemarkt BV

Benieuwd naar wat de Raedtskelder u te bieden heeft? Bekijk hier een greep uit onze arrangementen.